Wat is een mirliton?

Mirliton in een klankvervormingen en versterking met behulp van een membraan, voor de mond gehouden of geplaatst in een buis met trechter waarin gesproken, geneuried of gezongen wordt; de membraan vibreert met de geluidstrillingen mee en geeft deze een bepaald (enigszins nasaal) klankkarakter.
Men kan de mirliton rekenen tot de membrafonen, hoewel het hier niet om een muziekinstrument in strikte zin gaat. Verschillende Oost-Aziatische fluiten zijn gebaseerd op het principe van de mirliton.

Een mirliton verandert een geluid door het gebruik van een membraan, een veel voorkomend voorbeeld ervan is de Kazoo die bestaat uit een membraan, mondstuk en klankkast.

Mirliton-bands dateren uit de Midddeleeuwen enworden tegenwqoordig alleen aangetroffen in de Zuidelijke kustgebieden van Europa. Rond Nice worden mirlitons aan instrumenten aangebracht, waardoor een karakteristiek zoemend geluid wordt gecreëerd.

Het ontstaan van Falsoperò Forte

In 1998 zagen een paar mensen uit Malden een tv uitzending van de NPS waar een Mrilitonfanfare, geheten de Klomp, uit Moergestel speelde. Dit vonden zo iets aparts en besloten contact op te nemen met de voorzitter van de fanfare en vroegen of ze een keer langs mochten komen om het geluid van de kazoo in levende lijve tehoren. Ze waren het al snel met elkaar dat er ook in Malden zo'n fanfare moest komen.

Een aantal andere personen werden gebeld en al gauw had men 12 perosonen bij elkaar die heel enthousiast waren om mee te doen. tevens deden een paar geschikte muzikanten mee ( een acordeonist, een trommelaar en iemand die op een blaasintrument kon spelen). De oprichting van de fanfare was hiermee een feit.

Houten instrumenten met daaraan vastgemaakt een kazoo werden er gemaakt en een familielid zorgde voor de kostuums van de fanfare. Al snel bestond de fanfare uit meer dan 25 mannelijke leden.

Je hoeft geen muzikale talent te zijn om lid te zijn van deze fanfare. de repetities vinden 2 keer per maand plaats op de even woensdagen en de fanfare treedt op verzoek op.

Muziek en gezelligheid is waar Falso Però Forte voor staat.